Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Levs internationale arbejde

Lev internationale engagement for mennesker med udviklingshandicap

Det er ikke kun i Danmark, at Lev er en central aktør i arbejdet med at skabe udvikling og inklusion for mennesker med udviklingshandicap.

Lev har mange projekter og partnerskaber i både Afrika og Asien og har en lang erfaring med internationalt udviklingsarbejde i mange forskellige lande.

Lev har været en international aktør siden 1984, og har tilegnet sig en masse viden og fået stærke lokale alliancer i en lang række lande.

Lev er i dag engageret i Myanmar, Nepal, Cambodia, Ghana, Kenya og Rwanda.

 

Lev bruger sin lange erfaring med internationalt udviklingsarbejde til at styrke bevægelser og partnere globalt og udvikle kompetencer lokalt. Levs internationale projekter centrerer sig om følgende af FN’s verdensmål:

  • 1 Afskaf fattigdom
  • 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 10 Mindre ulighed
  • 17 Partnerskaber for handling

Som en central aktør i det internationale udviklingsarbejde har Lev et tæt samarbejde med flere internationale netværk, der arbejder for inklusion og bedre livsvilkår for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.

FN's verdensmål

Læs mere om FN's verdensmål

Levs internationale arbejde er især fokuseret på mål 1, 8, 10 og 17.

“Alle børn fortjener en ven” er et projektsamarbejde mellem Spejderhjælpen, Lev og Danske Handicaporganisationer (DH)

Se billeder fra Levs landsformand Anni Sørensens besøg i Ghana marts 2020. Besøget var en del af projektet “Alle børn fortjener en ven”.

Inklusionsprojekt skaber gode resultater til gavn for mennesker med udviklingshandicap i Ghana

Lev, Danske Handicaporganisationer og Spejderhjælpen har et succesfuldt samarbejde om at skabe mere inklusion i de ghanesiske lokalsamfund for mennesker med udviklingshandicap