Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Levs internationale arbejde

Siden 1980'erne har Lev arbejdet for at skabe positive forandringer for mennesker med udviklingshandicap og deres familier gennem samarbejde med ligesindede organisationer i det Globale Syd.

Levs internationale arbejde er en forpligtigelse over for de mange mennesker med udviklingshandicap, der lever under vanskelige forhold andre steder i verden. Levs mange års erfaringer på området viser, at det gør en forskel at være til stede og hjælpe de lokale organisationer.

Gennem eksterne midler fra DANIDA har Lev i 40 år støttet, styrket og udviklet vores partnere i Afrika og Asien til at blive endnu stærkere fortalere for mennesker med udviklingshandicap og deres familier, i kampen for at fremme inklusion, ligestilling og rettigheder.


 


 

Sammen om varige og meningsfulde forbedringer

Forskellige samfundsnormer og kulturer gør at mennesker med udviklingshandicap også står overfor forskellige udfordringer. Desværre er et gennemgående fællestræk, at mennesker med udviklingshandicap og deres familier ofte er udsat for systematisk diskrimination, vold og krænkelser af deres rettigheder.

De og deres familier nægtes ofte adgang til uddannelse, sundhedsydelser, støttetjenester og oplever generelt at deres retssikkerhed er meget begrænset. De er udsat for social stigmatisering og manglende inklusion, og det har alvorlige konsekvenser og giver mentale og følelsesmæssige udfordringer for både dem og deres familier.

Det er i disse komplekse strukturer at Lev i samarbejde med partnere kæmper for at skabe forandring. Gennem målrettede indsatser og engagement arbejder Lev og vores partnere for at opnå varige og meningsfulde forbedringer i livet for de berørte og skabe et mere inkluderende og retfærdige samfund, hvor alle får mulighed for at deltage fuldt ud.


 

I KENYA DRIVES FORANDRINGEN AF DATA

I Kenya samarbejder Lev med KAIH, der ligesom Lev repræsenterer mennesker med udviklingshandicap og deres familier. Lev støtter etableringen af et nyt online system, der skal gøre det muligt at samle op på alle de erfaringer, KAIH får gennem sine aktiviteter. Derudover skal systemet også være et aktiv for de lokale medlemmer, der herigennem kan følge udviklingen i deres lokalområde og bruge den opsamlede viden i arbejdet med at påvirke beslutningstagerne.

SAMMENHOLD, SOLIDARITET OG SMÅ VIRKSOMHEDER I RWANDA

I Rwanda samarbejder Lev med Collectif Tubakunde, der er den nationale paraplyorganisation for mennesker med udviklings-handicap og deres familier. Det er et større samarbejde, der blandt andet omfatter etablering af medarbejderejede virksomheder. Arbejdsfællesskaberne giver forældrene en stolthed og selvtillid til at kræve deres ret – både for dem og deres børn.

MOBILISERING OG ORGANISATIONSUDVIKLING I GHANA

I Ghana har Lev samarbejdet med Inclusion Ghana i mange år med et mål om at oplyse om og fremme rettigheder for mennesker med udviklingshandicap og deres familier. Inclusion Ghana mobiliserer familier og etablerer lokale kredse. På lokalt og nationalt niveau arbejdes der med påvirkning af beslutningstagere. Alt dette for at fremme den samlede stemme for en gruppe af mennesker, som ofte bliver glemt - ikke kun af samfundet men også internt i handicapbevægelsen.

SELF-ADVOCACY I NEPAL

I Nepal samarbejder Lev med Parent Federation of Persons with Intellectual Disabilities (PFPID), der er en national paraplyorganisation for lokale forældre-foreninger. I mange år har fokus været på forældre/ værge, men der er kommet større fokus på mobilisering af mennesker med udviklingshandicap med et formål om at styrke selfadvocacy – altså at sikre, at det ikke kun er familier, der taler på vegne af deres familiemedlem med udviklingshandicap, men at de får mulighed for at bruge deres egen stemme, når det er muligt.

FREMTIDENS FØDERATION I MYANMAR

I Myanmar samarbejder Lev med flere handicaporganisationer, der repræsenterer mennesker med udviklingshandicap og autisme. Efter mange år under et brutalt militærdiktatur blomstrede civilsamfundet i 2011, da demokratiske reformer blev indført. Også handicapbevægelsen. I 2021 kuppede militæret den demokratiske regering, hvilket har bremset meget af den udvikling Lev og vores partnere havde håbet på. Levs samarbejde fortsætter dog, da behovet for forandring er uforandret.

DEN GLEMTE GRUPPE AF VOKSNE MED UDVIKLINGSHANDICAP I CAMBODIA

Lev har det seneste år samarbejdet med to organisationer i Cambodia – Damnok Toek og Kampuchea Sëla Handicap. De er de eneste to organisationer i Cambodia, der arbejder med voksne med udviklingshandicap. På to bosteder trænes beboerne i at kunne klare sig selv, og flere er begyndt at komme i jobs i det omgivende samfund. Det er vigtigt med de gode eksempler, når der er stigmatisering og fordomme, som skal overkommes.

Lokalt forankrede forandringer

Levs tilgang til det internationale samarbejder er enkel: Vi ønsker at sikre, at mennesker med udviklingshandicap og deres familier, uanset deres baggrund eller evner, har adgang til lige muligheder og rettigheder. På den måde er der ingen forskel på Levs nationale og internationale arbejde.

Centralt står tro på, at alle har ret til at tage del i beslutninger, der påvirker deres liv. Gennem træning og støtte hjælper vi, sammen med vores partnere, mennesker med udviklingshandicap og familier med at udvikle deres stemme og evner til at påvirke positive forandringer i deres samfund.

Vi arbejder også på at ændre større systemer, og klæder vores partnere på til at skabe lokale forandringer for mennesker med udviklingshandicap og deres familier. Det indebærer blandt andet at søge indflydelse, påvirke politikker og samarbejde med beslutningstagere for at sikre, at mennesker med udviklingshandicap og deres familier kan nyde gavn af et mere inkluderende samfund.

Levs internationale partnere

Lev har seks igangværende partnerskaber, tre i Afrika og tre i Asien. Hver af vores partnere arbejder inden for deres nationale kontekst, der varierer meget fra land til land. Det betyder også, at Levs samarbejder kredser sig om mange forskellige områder, lige fra lobby-arbejde i Nepal til sneglefarme i Ghana.

Lev er ikke ekspert på de nationale forhold i Rwanda eller Cambodia. Derfor afhænger vores partnerskaber af vores partneres lokale kræfter, og vi prioriterer inklusionen af deres perspektiver, erfaringer og ønsker i alle faser af vores samarbejde.

Ved aktivt at involvere dem i beslutningsprocesserne sigter vi mod at sikre, at vores initiativer og indsatser ikke blot er relevante, men også afspejler deres faktiske behov. Ved at fremme en følelse af handlekraft sigter vi mod at skabe et mere retfærdigt og ligeværdigt samfund, hvor alles rettigheder respekteres og opretholdes.


 


 

Læs også:

Levs internationale arbejde - ingen skal lades i stikken

Lev har siden 1984 været aktiv i en række lande i det globale syd. Det er en forpligtigelse over for de mange mennesker med udviklingshandicap, der lever under forfærdelige forhold. Heldigvis gør det en forskel

På uventet besøg

På vej til et partnerbesøg i Rwanda bliver flyet med Levs internationale projektleder omdirigeret til Entebbe i Uganda. Det bliver starten på et møde med et af Levs ældste internationale projekter, en skole for børn og unge med handicap, som her 30 år senere lever i bedste velgående

Levs internationale projekter

Lev har siden 1984 været aktiv i en række lande i det globale syd. Det er en forpligtigelse over for de mange mennesker med udviklingshandicap der lever under forfærdelige forhold. Her kan du se hvilke projekter der er tale om

Kontordrengen - og tre andre historier fra Levs internationale arbejde

Fire lokale historier hvor Levs arbejde har gjort en forskel - fra Ghana, Myanmar og Nepal

Med små skridt fremad

Det er hårdt, men også berigende at arbejde med mennesker med udviklingshandicap i det globale syd. Det går heldigvis fremad, selv om det sker alt for langsomt. For det er stadigvæk en verden fyldt med overgreb, vold og eksklusion

Fælles vision giver resultater

Høje kvalitetskrav, vejledning og konstruktiv feedback. Det er nogle af de ord, som lederen af Inclusion Ghana sætter på samarbejdet med Lev. Et af resultaterne er, at udskamningen af mennesker med udviklingshandicap er på retur.


 

Vil du vide mere  om Levs internationale arbejde, kan du kontakte:

PERNILLE TIND SIMMONS

Internationale projekter

Internationale projekter - Head of International Programmes

E-mail: pts@lev.dk

GUSTAV WALGAARD

Internationale projekter

E-mail: gw@lev.dk