Sydafrika.jpg (1) 21.02.2017 - Sidst redigeret - 21.02.2017

Sydafrika

LEV har gennem mere end ti år samarbejdet med Down Syndrome South Africa (DSSA), der trods navnet arbejder for alle grupper af udviklingshæmmede.

I 2014 afsluttedes det seneste projekt, hvor der blev ydet støtte til forældregrupper, inklusion af mennesker med udviklingshæmning i foreningens aktiviteter og som noget særligt: fædregrupper. I Sydafrika er det i flere lokalsamfund lykkedes at bryde et gammeldags kønsrollemønster, hvor kvinderne bærer hele ansvaret for et udviklingshæmmet barn, mens faren i mange tilfælde forlader familien. Grupper udelukkende for fædre har været et vigtigt redskab til at bryde mønstret og til at flere fædre nu bliver hos deres familie og også deltager i aktiviteter i organisationen.

LEV og DSSA vil fremover arbejde sammen om mindre aktiviteter, hvor også andre organisationer fra Afrika deltager.

Besøg DSSAs webside